Honzík

Jak můžete pomoci

Honzíčka můžete podpořit libovolnou částkou, za kterou se bude moci léčit. Budeme Vám nesmírně vděční za jakýkoliv příspěvek.

Převodem na transparentní účet

Logo Život Dětem o.p.s
Číslo transparentního účtu: 1117771700/5500
IBAN:CZ4155000000001117771700
SWIFT:RZBCCZPP
Variabilní symbol:7878
Do zprávy pro příjemce napište HONZÍK

Pro rychlou platbu z bankovní aplikace v mobilním telefonu můžete také naskenovat tento QR kód (klikněte pro zvětšení):

Kód pro QR platbu

Dárcovskou SMS

Honzíkovi můžete pomoci také prostřednictvím dárcovské SMS.

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS SRDCEPRODETI 30 nebo DMS SRDCEPRODETI 60 nebo DMS SRDCEPRODETI 90 na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Život dětem, o.p.s., která sbírku zaštiťuje pro Honzíka obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Všechny dary do sbírky, které jste Honzíkovi zaslali jsou odčitatelná položka od základu daně. Potvrzení o přijetí daru k daňovému odpočtu Vám po vyplnění formuláře ráda vystaví o.p.s. Život dětem.

Sbírka proběhla pod záštitou o.p.s. Život dětem, sbírkové povolení Č.J. S-MHMP/988162/2014.

Ačkoliv pevně věříme, že Honzík bude do 2 let chodit a mluvit, předpokládáme, že i nadále bude potřeba zvýšené úsilí k tomu, aby zlepšil hrubou i jemnou motoriku, výslovnost a dovednosti tak, aby dohonil stejně staré děti.

Pokud byste měli i nadále zájem přispět Honzíkovi na následnou léčbu, kompenzační pomůcky a rehabilitace, je možné zasílat finanční dary na transparentní účet o.p.s. Život dětem 1117771700/5500, pod VS 7878 a do zprávy uveďte „HONZÍK“.

Potvrzení o přijetí daru k daňovému odpočtu Vám po vyplnění formuláře opět ráda vystaví o.p.s. Život dětem.

Novinky

31.3.2022

Honzík absolvoval měsíční rehabilitační pobyt v Klimkovicích, kdy měl 14 dní speciální program Klim Therapy, což je 2,5 hodinová intenzivní neurorehabilitace a dalších 14 dní měl program Reha Klim, což je 1,5 hodinová neurorehabilitace. Honzík před rehabilitačním pobytem měl expozice v hyperbarické komoře a aplikaci kmenových buněk. V Klimkovicích absolvoval nově biofeedback, intenzivně pracoval s logopedkou na komunikaci pomocí iPadu a komunikační aplikace GO Talk Now. Výrazně se posunul v oblasti hrubé motoriky. Na chodítku mu fyzioterapeuti již odstranili držák trupu. Chození v chodítku navíc sám začal aktivně vyžadovat. Fyzioterapeutka s ním intenzivně pracovala na chůzi do boku, chůzi s berličkami a pohyb na odrážedle. Zatím je vše v začátcích, ale i tak je to úžasné, protože ještě před půl rokem toho nebyl schopný. Ergoterapeuti byli nadšeni z posunu v jemné motorice a kooperaci obou rukou.

19.02.2022

V lednu jsme při kontrole na ORL zjistili, že ventilační trubičky, které měl Honzík v ouškách na podporu vyrovnávání tlaku při ponorech v hyperbarické komoře, mu z ušních bubínků sice vypadly, ale v ouškách nadále zůstaly. Ihned jsme naplánovali operaci, při které by mu byly ventilační trubičky vyměněny. Nicméně termín operace byl stanoven až na konci února.

Vzhledem k tomu, že jsme měli naplánovány expozice před kmenovými buňkami a faktu, že dorozumívání s Honzíkem se díky znakování zlepšilo, jsme ponory zkusili i tak. Situaci však zkomplikoval zánět pravého ouška, který uvolněná ventilační trubička způsobila. Proto jsme museli ponory přerušit a Honzík dostal antibiotika. Na následné kontrole pan doktor zjistil, že jedna ventilační trubička sama vypadla a tu druhou se mu povedlo vyndat malým háčkem. Ouška byla zahojená, tedy dalším ponorům již nic nebránilo.

Naplánovanou operaci jsme zrušili s tím, že zkusíme ponory už bez ventilačních trubiček. Honzík všechny ponory absolvoval bez obtíží. Při zanořování poctivě jedl gumové sladkosti, prohlížel si knížku a ukazoval při obtížích na ouško. Technik vždy zastavil zanořování, Honzík se napil, vyrovnal tlak a jelo se dál. První den se zastavovalo velmi často, ale každý další den byl mnohem lepší než předchozí a ten poslední se už muselo zastavovat jen dvakrát.

Je neuvěřitelné pozorovat, co tak malý človíček všechno dokáže.

Děkujeme za trpělivost a profesionalitu celého týmu hyperbarické komory v Kladně.

10.02.2022

Honzík včera absolvoval pátou aplikaci kmenových buněk intravenózne a intratekálně v nemocnici v Malackách. Zákrok je nepříjemný a pro rodiče i děti stresující. Ale ty pokroky vážně stojí za to. V nemocnici zůstáváme vždy do druhého dne, aby byl Honzík pod lékařským dozorem. Všechno proběhlo v pořádku a odjíždíme domů.

Celému týmu nemocnice děkujeme za profesionální a lidský přístup. Moc si toho vážíme!

Do neděle musí mít Honzík klidový režim. Od pondělí opět započneme ponory v hyperbarické komoře v Kladně, abychom podpořili účinek kmenových buněk.

Starší zprávy

Diagnóza a léčba

Tonutí neboli laicky topení se je situace, při níž dochází ke vdechnutí vody, zřídka jiné kapaliny. Hlavním poškozením je život ohrožující nedostatek kyslíku – hypoxie mozku. K trvalejším následkům patří posthypoxická encefalopatie. Trvání hypoxie je nejdůležitější determinantou následků. Vliv tonutí, zejména právě hypoxie může být modifikován teplotou vody; tolerance hypoxie se podchlazením zvyšuje. Tonutí jako příčina smrti se nazývá utonutí. Smrt utonutím je rychlá a tichá… U dětí patří mezi tři nejčastější úrazové příčiny úmrtí. Celosvětové statistiky hovoří o tom, že každé čtyři minuty utone jedno dítě.

Hypoxicko-ischemická encefalopatie je definována jako poškození mozku z důvodu nedostatečného přívodu kyslíku, který vzniká jako komplikace těhotenství nebo porodu. Ačkoliv mozek plodu dokáže na krátký čas odolat a kompenzovat nedostatek kyslíku, delší zamezení dodávky může způsobit závažné poškození nervových buněk. Je významnou příčinou smrti a výskytu závažného psychomotorického deficitu u dětí.

Coma vigile (vigilní kóma) je kvantitativní porucha vědomí (bezvědomí), kdy pacient působí dojmem, jako by byl při vědomí, avšak nelze s ním navázat kontakt.

Apalický syndrom - soubor příznaků funkčního výpadku mozkové kůry (pallia) při zachování funkce mozkového kmene.

Vegetativní stav - porucha uvědomování si sama sebe a svého okolí (výpadek mozkové kůry) se zachováním vegetativních funkcí (neporušená činnost prodloužené míchy).

Decerebrační spasticita vzniká při vyřazení CNS z funkce při oboustranné lézi v úrovni středního mozku, KO: extenze HKK, zápěstí ve flexi + pronace, extenze DKK, ev. opistotonus.

Kvadruparéza: částečné ochrnutí všech 4 končetin.

Léčba

Hyperbarická komora - Honzík absolvoval nejprve 7 expozic v hyperbarické komoře, tedy hyperbarickou oxygenoterapii (dále jen HBO), což je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.

Pupečníková krev - po léčbě v HBO byla Honzíkovi jako jedinému v Evropě aplikována transfúze jeho vlastní pupečníkové krve, kterou měl uschovanou od svého porodu. Honzík je první dítě, kterému byla jeho vlastní pupečníková krev takto aplikována kvůli anoxickému poškození mozku. Poté opět absolvoval expozice v hyperbarické komoře. Vzhledem k tomu, že se jeho zdravotní stav k úžasu lékařů velmi rychle změnil, tedy cca 4 až 5 týdnu po aplikaci pupečníkové krve se probudil z komatu, pokračuje se v této léčbě i nadále. Honzík vždy absolvuje 7 expozic v HBO, aby se jeho tělo a zejména mozek nabudil.

Aplikace kmenových buněk, což jsou mezenchymální buňky získané z pupečníkové krve. Ty by měly laicky řečeno putovat po těle a opravit ty části, které jsou poškozené, což je u Honzíka mozek a zejména malý mozeček. Pro podporu činnosti nových buněk v těle Honzíka následuje opět 7 expozic v HBO.

Neurorehabilitace - díky intenzivní neurorehabilitaci je celý léčebný proces úspěšný. Spolu s kmenovými buňkami pomáhá vytvářet v mozku nové spoje a umožňuje znovu nabýt ztracené dovednosti. Tento léčebný protokol je nezbytné opakovat každé 2-3 měsíce.

Laserová terapie u Dr. Crawforda (Austin, TX, USA) – Dr. Crawford je předním odborníkem v oboru funkční neurologie, praktikující u svých pacientů kromě rehabilitace také terapii studeným laserem (Low-Level Laser Therapy), kterým se působí (při různých frekvencích a dalších nastavení přístroje) na různé části těla (hlavně hlavy). Tyto lasery pronikají hluboko do živých tkání (i přes lebku), nevydávají žádné teplo, zvuk ani vibrace. Místo generování tepelného účinku působí LLLT indukcí fotochemické reakce v buňce, což je proces označovaný jako biostimulace nebo fotobiomodulace. Fotobiologie funguje na principu, že když světlo zasáhne určité molekuly zvané chromofory, fotonová energie způsobí excitaci elektronů a skok z oběžných drah s nízkou energií na oběžné dráhy s vyšší energií. Velmi zjednodušeně řečeno, aktivují se tím buňky, zejména ty nervové.

Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.